Vi er i gang med at planlægge renovering af vores rækkehus, og i den forbindelse skal vores køkken fra 1985 udskiftes. Derudover er der en række ting, der skal laves både i det eksisterende køkkenrum samt i andre rum i huset ved hjælp af vvs´er, elektriker, maler, tømrer mv.

Vi er i dialog med to forskellige køkkenfirmaer og er ligeledes i gang med at indhente tilbud fra tømrerfirmaer mhp. en totalentreprise, således at vi alene skal koordinere og have dialog med een håndværker, der så sørger for alle underentrepriserne.

Mit spørgsmål er nu, hvad I har af erfaringer i relation til montering af selve køkkenet. Skal jeg bede køkkenfirmaet om at gøre dette, eller skal jeg bede det tømrerfirma, som vi indgår totalentreprisen med om at gøre det?

Fordele og ulemper er velkomne.